ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ"

Інтер-ТРАНСЛОГ'2010Одеса

13 -17 вересня 2010 р.

ОРГАНІЗАТОРИ: Одеський національний морський університет Науково-дослідницький проектно-конструкторський інститут морського флоту України "УКРНДІМФ" Державний науково-дослідницький та проектно-розвідувальний інститут морського транспорту України ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ Транспортна академія України Українська логістична асоціація Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України Університет м. Бремен (Німеччина) Інститут морської економіки та логістики (Німеччина) Технічний університет Західної Померанії (Польща)

ЗА ПІДТРИМКОЮ: Міністерства транспорту та зв'язку України Міністерства освіти та науки України Одеської обласної державної адміністрації Асоціації судновласників України Судноплавної компанії "Укрферрі" Асоціації "УкрПорт" Одеського морського торговельного порту Іллічівського морського торговельного порту Морського торговельного порту "Южний"

МІЖНАРОДНИЙ ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ:

Почесний голова комітету: Морозова І.В. - ректор Одеського національного морського університету (ОНМУ), д.е.н., професор.

Співголови комітету:

Курлянд О.М. - президент СК "Укрферрі", к.е.н., професор; Павлюк М.П. - начальник Одеського морського торговельного порту; Скворцов Г.П. - начальник Іллічівського морського торговельного порту; . -начальник морського торговельного порту "Южний"; Воробьов Ю.Л.- радник ректора, завідувач кафедри "Теорія корабля" Одеського національного морського університету, віце-президент Транспортної академії України, д.т.н., професор; * Іванов В.Г. - президент асоціації "УкрПорт"; Лесник О.С. - директор науково-дослідницького проектно-конструкторського Інституту морського флоту України "УКРНДІМФ", к.т.н.; Никулін С.Г. - директор науково-дослідницького та проектно-розвідувального Інституту морського транспорту України "ЧОРНОМОРНДІПРОЕКТ", к.е.н., професор; Буркинський Б.В. - директор інституту проблем ринку та економіко-екологічних Досліджень НАН України, академік НАН України; Григорак М.Ю. - президент Української логістичної асоціації, завідувач кафедри "Логістика" Національного авіаційного університету, к.е.н., доцент; Шольц-Райтер Б. - директор інституту з організації виробництва та логістики при університеті м. Бремен (Німеччина), доктор наук, професор; Хаазіс Г.-Д. - директор інституту морської економіки та логістики (Німеччина), доктор наук, професор.

Заступники: Руденко С.В. - проректор з науково-дослідної роботи - Директор науково-дослідного інституту фундаментальних та прикладних досліджень ОНМУ, к.т.н., доцент; Дубровський М.П.- проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв'язків ОНМУ, д.т.н., професор; Котлубай О.М.- заступник директора з наукової роботи Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, д.е.н., професор.

Члени комітету: Балобанов О.О. - завідувач кафедри "Транспортне право" ОНМУ, к.е.н., доцент; Дашковський С.М. - зав. математичного моделювання складних систем факультету "Техничної математики" в університеті м. Бремен, докт. наук (Німеччина); Доля В.К. - декан факультету "Економіка і менеджмент", завідувач кафедри "Транспортні системи і логістика" Харківської національної академії міського господарства, д.т.н., професор; Крикавський Є.В. - завідувач кафедри "Маркетинг і логістика" Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор; Лапкіна І.О. - завідувач кафедри "Системний аналіз і логістика" ОНМУ, д.е.н., професор; Ларіна Р.Р. - завідувач кафедри "Логістика" Донецького державного університету управління, д.е.н., професор; Маліндретос Дж. - доктор наук, професор університету "Гарокопіон", м. Афіни (Греція); Махуренко Г.С. - завідувач кафедри "Економічна теорія та кібернетика" ОНМУ, д.е.н., професор; Миротін Л.Б. - завідувач кафедри "Менеджмент та прикладна логістика" Московського автомобільно-дорожнього інституту (Державний технічний університет), д.т.н., професор (РФ); Постан М.Я. - завідувач кафедри "Менеджмент і маркетинг" Одеського національного морського університету, д.е.н., проф.; Семенов Ю.М. - завідувач кафедри "Логістика та економіка транспорту" факультету морських технологій технічного університету Західної Померанії, д.т.н., професор (Польща); Сумець О.М. - професор кафедри "Менеджмент і військове господарство" Академії Внутрішніх військ МВС України, науковий редактор журналу "Логістика:проблеми та рішення", к.т.н.; Шахов А.В. - декан юридичного факультету ОНМУ, д.т.н., професор; Шибаєв О.Г. - завідувач кафедри "Морські перевезення" ОНМУ, д.т.н., професор; Шинкаренко В.Г. - завідувач кафедри "Менеджмент" Харківського національного автомобільно-дорожнього технічного університету, д.е.н., професор; * Чухрай Н.І. - завідувач кафедри "Менеджмент організацій" Національного університету "Львівська політехніка", д.е.н., професор.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Постан М.Я. - завідувач кафедри "Менеджмент і маркетинг" Одеського національного морського університету, д.е.н., професор.

Члени: Баришникова В.В.- доцент кафедри "Менеджмент і маркетинг" ОНМУ, к.е.н.; Герасимов І.В. - директор центру підвищення кваліфікації ОНМУ; Коваленко М.М. - голова Правління ГО СВС "Водники", к.е.н., доцент; Колмикова Г.М. - зав. відділенням Східно-Європейського інституту економіки морських перевезень та логістики (ISL) - інститут морської економіки та логістики; директор Євро-Української бізнесової агенції (м. Бремен, Німеччина); * Леонов О.О. - декан факультету "Економіка і управління" ОНМУ, к.е.н.,професор; Мельников С.В. - заступник декану факультету "Економіка та управління" ОНМУ; Москвиченко І.М. - доцент кафедри "Менеджмент і маркетинг" ОНМУ, к.е.н.; Немчук О.О. - декан факультету механізації портів ОНМУ; Раскевич І. В. - директор транспортно-експедиторської компанії "Наморі шип менеджмент", к.е.н., доцент; Рощина Н.В. - ст. викладач кафедри "Менеджмент і маркетинг" ОНМУ; Савельєва І.В. - декан факультету "Транспортні технології та системи" ОНМУ, к.е.н., доцент; Федоров О.Я. - прес-секретар Асоціації судновласників України;(Укрферрі) Холоденко А.М. - доцент кафедри "Економічна теорія та кібернетика" ОНМУ, к.е.н.; Ширяєва Л.В. - зав. кафедри "Облік, фінанси, аудит", д.е.н., доцент; Шумлянська О.І. - доцент кафедри "Облік, фінанси, аудит" ОНМУ, к.е.н.; Чиж Л.П. - доцент кафедри "Облік, фінанси, аудит" ОНМУ, к.е.н.

Секретарі комітету: Грушевська К.В. - асистент кафедри "Менеджмент і маркетинг" ОНМУ; Воєвудський Ю.С.- студент 4 -го курсу факультету "Економіка та управління" ОНМУ.

ПРОБЛЕМАТИКА

На конференції планується робота з наступних напрямків:
 • теоретичні засади транспортної логістики в ринкових умовах;
 • маркетинг і логістика в морському транспортному конкурентному середовищі в умовах кризи;
 • практичні проблеми побудови транспортно-логістичних ланцюгів;
 • транспортно-експедиційне забезпечення логістики;
 • проблеми створення та функціонування нагромаджувальних логістичних центрів поблизу портів;
 • перспективи розвитку інтермодальних перевезень в странах СНД;
 • морські порти в системі транспортно-логістичних ланцюгів;
 • проблеми екологічної логістики;
 • підготовка фахівців з транспортної логістики.

Мови конференції: українська, російська, англійська.

Регламент: Тривалість пленарних доповідей - 30 хв., секційних - 15 хв., дискусій - 5 хв.

КАЛЕНДАР КОНФЕРЕНЦІЇ

 • прийом заявок на участь з тезами доповідей і реєстраційних внесків - до 31 .08.2010;
 • 13.09.2010 - прибуття в м. Одеса та розміщення на базі відпочинку "Дом Павлових" (початок реєстрації о 10.00);
 • 14.09.2010 - відкриття конференції, пленарні доповіді з 10.00 до 16.00;
 • 15.09.2010 - ранкові секційні засідання; у другої половині дня - екскурсія в порт "Южний";
 • 16.09.2010 - підготовка рішення конференції, закриття конференції о 11.00-13.00; у другої половині дня - екскурсія в порт "Одеса";
 • 17.09.2010 - від'їзд учасників конференції.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Заяву на участь і тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції, необхідно подати до оргкомітету не пізніше 25 серпня 2010 р.

Вимоги до оформлення тез:

 • тези доповіді обсягом до 3 сторінок формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту - 12, інтервал 1,5, абзацний відступ - 5 мм. Поля : ліве - 35 мм, праве - 20 мм, верхнє та ніжне - 25 мм;
 • структура тез: прізвище та ініціали автора і співавторів - справа великими літерами. Наступний рядок - назва установи. Через 2 інтервалу - назва тез великими літерами (по центру, напівжирними); через два інтервали - текст;
 • тези подаються у вигляді файлу, який треба переслати в оргкомітет по електронній пошті за адресами: postan@ukr.net або vera.b@mail.ru

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін. До тез має додаватися заявка учасника конференції, складена на окремому аркуші за поданим взірцем та документ про оплату участі у конференції.

Заявка учасника

Прізвище, ім'я , по-батькові:_____________________________________

Науковий ступінь, вчене звання, посада:_________________________________________________

Організація (установа):__________________________________________

Службова адреса:_______________________________________________

Домашня адреса:________________________________________________

Контактний телефон, факс:__________________________________________________________

E-mail:_________________________________________________________

 • виступити (з пленарною доповіддю, з секційною доповіддю)
 • взяти участь як слухач
 • лише публікація тез.

Назва доповіді: ________________________________________________________________ ________________________________________________________________

Підпис:

ОРГВНЕСОК

Для участі в роботі конференції необхідно здійснити оплату організаційний внесок, який встановлює:

 • 300 грн. для очної участі;
 • 200 грн. для членів секції «Логістика і транспорт» НМК з менеджменту МОН України;
 • 100 грн. для заочної участі.

Кошти можна перерахувати у гривнях (по поточному курсу НБУ) на рахунок (з приміткою на платіжному дорученні "Інтер-ТРАНСЛОГ2009") :


ППО ОНМУ

Н.д . № 36553517

Вул. Мечнікова, 34., Одеса, 65 029

Рахунок № 2600130135808

Банк платника ОБУ 7860 у м. Одеса

Кошти нерезидентам України можна перерахувати у дол. США згідно з встановленими тарифами на рахунок (з приміткою на платіжному дорученні "ТРАНСЛОГ2009") .

Кошти в грн. за організаційний внесок можна сплачувати також готівкою при регістрації безпосередньо перед початком роботи конференції.

Організаційні внески буде використано на часткове покриття витрат, пов'язаних з підготовкою робочих матеріалів конференції, публікацією матеріалів, каву-брейк.

Поштова адреса для надсилання заявок та копій платіжних доручень:

Баришнікова Віра Вячеславівна


Кафедра менеджменту і маркетингу

Одеський національний морський університет

Вул. Мечнікова, 34., Одеса, 65 029

E-mail: vera.b@mail.ru

Тел. 8 050 6672592

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК

Кафедра менеджменту і маркетингу ОНМУ

Контактні особи: Коваленко Микола Миколайович, тел. +38- 067-559-45-85

Баришнікова Віра Вячеславівна, тел. +38- 050- 667-25-92